Puljek trening – 15.04.2017.

Trčalo se u 2 tempa, jedan 6:52/km sa završnim vremenom od oko 36:30, drugi 6:19/km sa završnim vremenom od oko 33:30.
Prisutni, abecedno:

Nikola Begedin
Branimir Krmpotić
Nikola Lesičar